Skončí Sociální služba Podřipské nemocnice?

 

Po téměř 10 letech působení Sociálních služeb v rámci Podřipské nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem, došlo v tomto týdnu k zásadním událostem, které s největší pravděpodobností způsobí zánik těchto služeb v nemocnici. V tomto roce bylo přesunuto přidělování dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje a i přesto, že bylo slíbeno zachování kontinuity přidělovaných prostředků, pro Roudnici je propad financování kolem 8 miliónu Kč, což představuje asi o 25% méně prostředků na Sociální služby.

Roudnická nemocnice poskytuje služby na poli pečovatelských služeb, sociálního poradenství, půjčovny kompenzačních pomůcek, rozvoz a podávání stravy. Služby jsou poskytovány cca 190 klientům, o které se stará 8 zaměstnanců.

Od ledna 2015 jsou služby bez jakéhokoliv zdroje financování a nemocnice je dotuje částkou kolem 145 tisíc Kč měsíčně. V důsledku negativního hodnocení vedoucí zdravotního odboru, paní Legnerové, byla tato služba označena jako zbytná a na základě nového systému hodnocení krajem, vyřazena z páteřní sítě poskytovatelů sociálních služeb kraje. Jako preferovaná služba byla vybrána jiná, která pravděpodobně není schopna klienty z roudnické nemocnice převzít.

Dle vyjádření ředitele nemocnice Mgr. Tomáše Krajníka, není možné dotovat sociální služby z rozpočtu nemocnice, jelikož nemocnici již velmi zatěžuje financování akutní lůžkové péče, která je pro všechna zdravotnická zařízení dlouhodobě ztrátovou záležitostí. „Hledáme řešení s  Krajským úřadem a také s vedením města, kteří nám přislíbili možnost auditu služeb a zrevidování hodnocení služeb. Bohužel pokud by toto bylo možno až v červnu a to pouze za předpokladu dofinancování programu Ministerstvem práce a sociálních věcí, nevidím reálnou šanci udržet fungování těchto služeb. Nemocnice sociální služby dotovala po odebrání podpory města v minulých letech částkou v řádu několika stovek tisíc ročně, ale s nulovou podporou od kraje i města, nám nezbude, než službu zrušit. Tato situace nemá z dlouhodobého hlediska negativní dopad na nemocnici ekonomický, ba naopak, ale dotýká se nás lidsky, vzhledem k množství klientů a době kdy se o klienty staráme. Zároveň je také nutné zmínit ohrožení pracovních míst pro několik zaměstnanců, kteří roky odváděli dobrou práci. Intenzivně se snažíme najít řešení, jak zachovat službu alespoň klientům, pro které je naše péče životně důležitá„, uvedl dále ředitel nemocnice.

autor: Ing. Markéta Smutná

 

Red

Red