Sokolové pod Řípem

Koncem května se do Roudnice nad Labem slétne několik tisíc sokolů z celého světa. Sokolská župa Podřipská pořádá ve dnech 25. a 26. května akci s názvem Sokolové pod Řípem.

Je přihlášeno přes 6 800 účastníků z Čech, Moravy a ze zahraničí. Někteří účastníci dorazí již v pátek. Po celou sobotu budou probíhat na Tyršově stadionu zkoušky hromadných skladeb a v podvečer se společně vydáme na horu Říp. Hlavnímu vystoupení v neděli odpoledne bude předcházet slavnostní průvod městem – ulicemi Michálkovou, Karlovým náměstí, Nerudovou a třídou T.G. Masaryka na Tyršův stadion, kde uvidíte nejen hromadné skladby, které byly předvedeny na XV. všesokolském sletu v červenci 2012, ale i tři nové. Sletovým odpolednem vyvrcholí více než celoroční práce organizátorů, autorů skladeb, cvičitelů a cvičenců v župách.

Akce „Sokolové pod Řípem“ navazuje na tradici župních, předválečných sletů. Připomeňme si, že Sokolská župa Podřipská ve své historii uspořádala celkem 35 sletů a z toho se 11 konalo v Roudnici nad Labem (1888, 1899, 1905, 1907, 1908, 1925, 1938, 1948, 1994, 2000 a krajský slet v roce 2006). Sokol na Podřipsku má skutečně dlouhou a bohatou historii. Již v roce 1868 byl ustaven Podřipský Sokol roudnický. První pokusy založit vyšší celek – Sokolskou župu Podřipskou, spadají do roku 1884, ale k jejímu oficiálnímu ustavení došlo až o tři roky později. Sokol byl vždy státotvornou organizací, vzpomeňme jen na účast sokolů v československých legiích, prvním, druhém a třetím odboji i jejich práci pro republiku a její občany v dobách míru.

Podrobné informace naleznete na webu: www.sokolove.estranky.cz.

 

fu

Red

Red