Štětí – Nový atletický oddíl mládeže

Ve Štětí byl založen nový atletický oddíl mládeže

V úzké spolupráci ZŠ Ostrovní, Klubu vodních sportů Štětí a Národního olympijského centra vodních sportů zahájil tento týden ve Štětí svou činnost nový atletický oddíl, zaměřený na všeobecný fyzický rozvoj mládeže. Žáci čtvrtých až osmých tříd budou zábavnou formou získávat atletické, ale i další sportovní dovednosti, přizpůsobené jejich věku a tělesné zdatnosti. O děti se bude starat zkušený tým trenérů a učitelů v čele s trojnásobnou olympijskou medailistkou Květou Jeriovou Peckovou.

„Ráda bych z mých bohatých zkušeností předala mládeži to, co jim dnes schází a to je radost z pohybu. Mou snahou je motivovat a vést děti k pravidelné fyzické aktivitě”, říká Pecková a dodává: „Atletika je základ všech sportů, takže se hodí každému. My ji pro děti budeme připravovat tak, aby je to bavilo. Pokud to některé chytne a stanou se z nich skuteční sportovci, tak budu jedině ráda.”

„Atletický oddíl je součástí nově vznikajícího projektu Sportcentra Labe ve Štětí, kam spadají vedle třech olympijských sportů: atletiky, veslování a rychlostní kanoistiky také nedávno založené Sportovní družiny a dále např. aerobic, míčové hry a dračí lodě.“ doplňuje Michal Kurfirst, zástupce Sportcentra Labe.

Náplň atletického oddílu mládeže ve Štětí
tmp7021Atraktivní program atletického oddílu mládeže umožní dětem několikrát týdně vyzkoušet různá atletická odvětví, jako je běh, skok do dálky, skok do výšky, hod oštěpem, vrh koulí a různé víceboje. Jsou pro ně připraveny i další zajímavé doplňkové sporty – například skateboarding, míčové hry, aerobic, jízda na koloběžkách a halové veslování. Cílem je, aby program jednotlivých tréninků atraktivně a zábavně vedl děti k pravidelné pohybové aktivitě, důležité pro zdravý vývoj mládeže.

Děti dostanou příležitost pod odborným vedením naučit se rozmanité sportovní dovednosti a také rozpoznat, kde se jim daří nejlépe, případně které disciplíně, nebo kterému sportu by se mohly v budoucnu věnovat na vyšší úrovni.

Členové atletického oddílu budou mít možnost stýkat se i s vrcholovými sportovci, kteří se budou připravovat v zařízeních Labe arény Ústeckého kraje a absolvovat s nimi společné tréninky.

Sportcentrum Labe je poslední aktivitou v projektu Labe aréna Ústeckého kraje. Labe aréna Ústeckého kraje je společným záměrem Českého olympijského výboru, Českého svazu veslování, Českého svazu kanoistiky, Města Štětí, Města Hoštka, Klubu vodních sportů Štětí a Sportcentra Račice. Labe aréna Ústeckého kraje, která je zařazena do sítě Národních olympijských center, propojuje vrcholový sport se sportováním dětí a mládeže a regionálními aktivitami.

Více informací na http://www.labearena.cz

 

Red

Red