Téma nucených prací v projektu

V minulých dnech se v gymnáziu Lovosice  uskutečnila pracovní schůzka studentů (Kvinty, druhých a třetích ročníků) s pamětníky „totálního nasazení“ (resp. nucených prací) v době druhé světové války, kdy čeští obyvatelé museli pracovat v hitlerovském Německu.

Tři stále velmi vitální takřka devadesátiletí muži (Jan Kozubík, Jiří Šípek a Bohumil Hajný, ročníky narození 1924 a 1925) na tuto nelehkou dobu ve svých vyprávěních barvitě vzpomínali a prezentovali své zkušenosti dnešní mladé generaci. Studenti poznatky žijících osob nyní zpracovávají a vyhodnocují v rámci mezinárodního projektu s názvem „Zwangsarbeit“. Přítomen jednání tak byl i koordinátor projektu za německou stranu pan Venuss.

Žáci vedli řízené rozhovory, z nichž byly pořízeny i zvukové a obrazové záznamy. Získané závěry prostřednictvím těchto rozhovorů budou součástí výstavy plánované na duben 2013 v Gröditz, nedaleko Drážďan v Německu. Jejího zahájení se na jaře příštího roku zúčastní také žáci gymnázia. V další fázi projektu mají gymnazisté nyní za úkol zmapovat blízká místa, která evokují dobu nacismu (například památník Terezín, důl Richard apod.).

Red

Red