SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ DOBROVOLNÍKA ROKU SE BLÍŽÍ

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ceny Křesadlo 2012 proběhne pod záštitou starosty města Vladimíra Urbana ve čtvrtek 6. prosince 2012 od 18:00 hodin v roudnické galerii.  Na organizaci Křesadla 2012 se podílí společně město Roudnice nad Labem, Centrum Hláska, Trhni se, o.s., Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a Národní dobrovolnické centrum Hestia, o.s.

Křesadlo bývá nazýváno cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Ve třináctičlenné porotě zasedli například držitelé Křesadla 2011 Mgr. Pavel Chaloupka, manželé Zuzana a Jiří Zrzaví a Tereza Hajncová, dále osobnosti Roudnicka i lidé tradičně spojovaní s dobrovolnictvím, jako například PhDr. Jiří Tošner, předseda Národního dobrovolnického centra HESTIA a Mgr. Jan Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia. Měli nesnadný úkol, protože ve 2. ročníku ocenění Křesadlo se sešlo 13 velmi kvalitních nominací z nejrůznějších oblastí dobrovolnictví: práce s dětmi, kultura, etnografie, sport, atd. Přítomný starosta Vladimír Urban poděkoval porotcům za zodpovědnost, s jakou se svého úkolu zhostili, a vyjádřil své uznání všem letošním nominovaným.

Držitel Křesadla 2012 i ostatní dobrovolníci budou veřejnosti představeni na slavnostním vyhlášení výsledků dne 6. prosince v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.

NA CENU KŘESADLO JSOU NOMINOVÁNI:

Jana Haznerová – dobrovolnice Centra Hláska

Dušan Kováč ml, Dušan Kováč st., Jaroslav Černý – trenéři SK Roudnice

Irena Poláčková – dobrovolnice Centra Matýsek

Michal Dytrych – dobrovolník Klubu lesní moudrosti TOM

Svatava Jirmusová a Jaroslava Michalcová – Trhni se o.s.

Eva Krejčová – dobrovolnice Skautů

Jaroslav Černý – propagátor lidových tradic na Podřipsku

Iveta Prošková – dobrovolnice ze Sdružení Perspektiva

Pavel Foltýn a Petr Gieci – Praotci Baseballu

Josef Suchý – dobrovolník Fojtova komorního sboru

Vladimír Kožíšek – dobrovolník leteckomodelářského kroužku

Petr Lukášek – trenér plavání

Zdeňka Eidkumová – dobrovolnice Městské knihovny Ervína Špindlera

Více zde: http://www.centrum-hlaska.cz/kresadlo-2012/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Red

Red