u Řopíku rostou nové tři Lípy


Na počátku dubna uskutečnilo město náhradní výsadbu dřevin u roudnického Řopíku proti nákupnímu centru u Podlusk.

Jírovce, které byly pokáceny v roce 2011, byly nahrazeny třemi lípami obecnými. Tento odolnější druh lip byl zvolen mj. i z důvodu, že se vysázené stromy nachází v bezprostřední blízkosti frekventované komunikace.

TZ města Roudnice

Red

Red