v Roudnici proběhl 18. ročník Ekologické olympiády

Jak se žije v Roudnici nad Labem? Tak to bylo jedno z hlavních témat 18. ročníku Ekologické olympiády studentů středních škol a gymnázií Ústeckého kraje, které se uskutečnilo v areálu gymnázia v Roudnici nad Labem ve dnech 5. až 7. října 2012.

Jménem města jsem se po všechny tři dny zúčastnil spolu s organizátory aktivně práce v porotě, v týmu hodnotitelů.

Do Roudnického gymnázia se sjelo 87 studentů–29 tříčlenných družstev, vítězové regionů reprezentující města Louny, Chomutov Děčín, Litvínov, Kadaň, Ústí nad Labem, Klášterec n. Ohří, Lovosice, Roudnice n. L. a Šluknov.

Hlavními pořadateli, organizátory byl ředitel Ekologické olympiády p. Dr. Jan Aichler z Ústí n. L. a ředitel gymnázia Roudnice p. Mgr. Petr Dobeš. Všichni účastníci -pořadatelé, hodnotitelé, studenti vyzařovali nadšením, energií se společným cílem:

Ze všech sil chránit, ochránit životní prostředí v celém Ústeckém kraji jak dnes, tak hlavně do budoucna!
Z hlediska reprezentace města Roudnice n. L. je též třeba ještě vyzvednout velmi úspěšné umístění družstva roudnického gymnázia ve složení Pavel Mario Kautský, Kristýna Mudrová a Klára Sochorová.
Skončili celkově na 4. místě! Děkujeme za reprezentaci města. Gratulujeme! Závěrem všem soutěžícím studentům přeji, aby jim zůstal zápal a chuť rozvíjet se znalostně i prakticky v ekologickém oboru. Aby se jim dařilo vymýšlet, realizovat dobré nápady, tvůrčí promyšlená optimální řešení a tak v budoucnu vyplnili poptávku po zodpovědných odbornících.
Pavel Šrytr
zastupitel města,
IA-ISO 14001
Red

Red