Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost předány vítězům

Součástí 1. Sociálního fóra Ústeckého kraje konaného dne 25. Září bylo i slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost. Ceny vítězům v jednotlivých kategoriích předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a jeho 1. náměstek Martin Klika.

„Společenskou odpovědnost organizací a firem si představ uji jako slušné, čestné a vstřícné chování subjektů vůči svým zaměstnancům, vůči životnímu prostředí, vůči svým klientům a vůči okolní komunitě. Cením si toho, že do tohoto ročníku soutěže se přihlásilo třicet dva subjektů, což je více než v předchozích letech, a všem oceněným upřímně blahopřeji a jejich práce si vážím,“ řekl při předávání cen hejtman Oldřich Bubeníček. Soutěž probíhá pod garancí Rady kvality ČR, hodnocení subjektů a vyhlášení výsledků se zúčastnil její čestný předseda Zdeněk Vorlíček.

Ceny obdrželi v jednotlivých kategoriích:

Podnikatelský sektor do 250 zaměstnanců: 1. místo – Hennlich s.r.o.

Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců: 1. místo – Mondi Štětí, a.s.

Podnikatelský sektor nad 1000 zaměstnanců: 1. místo – AGC Flat Glass Czech a.s.

Veřejný sektor – obce: 1. místo – Město Litoměřice

Veřejný sektor – ostatní: 1. místo – Ústecká komunitní nadace

Po prezentacích vítězných organizací a firem byl vyhlášen další ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost.

Zprava: 1. náměstek hejtmana Martin Klika, hejtman Oldřich Bubeníček, čestný předseda Rady kva lity ČR Zdeněk Vorlíček a předsedkyně HSR ÚK Gabriela Nekolová

Ceny převzaly firmy a organizace: AGC …

… Mondi Štětí …

… Komunitní nadace Úst í nad Labem …

… a město Litoměřice

Čestné uznání za účast v soutěži převzal Ladislav Henlín, ředitel Psychiatrické léčebny Petrohrad, která je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje

Předsedkyně Svazu tělesně postižených Zdeňka Mochňáková obdržela rovněž čestné uznání za účast v soutěži

Red

Red