"zdravá 5" na ZŠ v Libochovicích

Od října do prosince probíhá na 1. stupni akce „Zdravá 5“ ve spolupráci s Nadačním fondem Albert.

Jedná se o dobře připravený program o zdravé výživě, který hravou a soutěživou formou seznamuje účastníky se správnou výživou a pitným režimem.

Děti byly rozděleny do čtyř soutěžních družstev. Každé družstvo plnilo zadané úkoly. Při plnění jednotlivých úkolů byly využity téměř všechny lidské smysly. Nechyběla ani výborná motivace – žáci dostávali za splněné úkoly žetony, které si střádali do kasiček.

V závěru této akce každý žák dostal diplom za účast a ti nejlepší získali zdravou odměnu – trs banánů.

Red

Red