Vzniká nový katalog řemeslníků v kraji

Ústecký kraj připravuje Katalog řemeslné výroby Ústeckého kraje. Má přispět k podpoře stávajících i začínajících drobných a malých podnikatelů, rozvoji místní ekonomiky a k udržitelnému cestovnímu ruchu. Do současné doby se přihlásilo několik desítek řemeslníků.
Tisková zpráva ze dne 3. března 2014

unnamed (4)Nejčastěji se jedná o výrobce keramiky, dřevěných hraček, s víček ze včelího vosku, perníku, mýdel a vonných olejů, přírodní kosmetiky apod.

V letošním roce bude katalog řemeslné výroby vydán v tištěné podobě a bude nabídnut obcím a městům, firmám a podnikatelským subjektům, aby měly z čeho vybírat například své dárkové předměty. Dále bude katalog k dostání v informačních centrech, aby návštěvníci kraje věděli, co se u nás vyrábí, kam se mohou za řemeslem jet podívat, kde si mohou něco zakoupit a odvézt jako vzpomínku na návštěvu. Na tištěný katalog bude navazovat také katalog v elektronické podobě umístěný na turistickém webu Brána do Čech.

V dalším roce se Ústecký kraj chce zaměřit na podporu řemeslníků například formou školení a seminářů o tématech, se kterými se drobní živnostníci a lidé, kteří by chtěli začít podnikat, potýkají.

Ústecký kraj navázal v oblasti regionálního rozvoje úzkou spolupráci s Katedrou geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kdy během května vybrané řemeslníky navštíví studenti a formou cíleného rozhovoru s nimi budou hovořit o jejich problémech a potřebách, se kterými bude Ústecký kraj dále pracovat.

Pokud jste řemeslník, i bez živnostenského listu, a chcete se zapojit, pošlete svůj kontakt e-mailem na:

Mgr. Petra Ludwigová, Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. regionálního rozvoje,

ludwigova.p@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 958. Na vaše kontakty čekáme do 14. b řezna 2014.

Chceme navázat nejen na řemeslnou dovednost a tradici v Ústeckém kraji, ale také najít další nové šikovné lidi, kteří svými výrobky opět pomohou pozdvihnout úroveň kraje a třeba i vytvoří nové tradice.

Připravila: Mgr. Petra Ludwigová, Odbor regionálního rozvoje KÚÚK

 

 

Red

Red