Roudnice / Lovosice

 

Zápisy dětí do roudnických mateřských škol pro školní rok 2014/2015 se uskuteční ve středu 19. března a ve čtvrtek 20. března 2014 vždy od 8:00 do 15:00 hodin v prostorách jednotlivých mateřských škol.

S sebou si přineste rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Podrobnější informace můžete získat přímo v konkrétních mateřských školách nebo na jejich webových stránkách.

 

 

Zápis dětí do Lovosických mateřských škol se koná ve dnech 25. a 26. března od 9:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod

K zápisu se dostaví i děti, které začnou navštěvovat mateřskou školu po 1. lednu 2015. K zápisu je třeba předložit rodný list dítěte, kartičku pojištěnce a doklad o bydlišti (OP zákonného zástupce).

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možno vyzvednout již před zápisem v jednotlivých mateřských školách. žádost je součástí zápisu, bez které nemůže být zahájeno přijímací řízení. Žádosti budou přijímaný nejdéle 7 dnů od druhého dne zápisu.

Red

Red