Zastupitelstvo zřídilo novou příspěvkovou organizaci

LOVOSICE – V lednu, konkrétně pak ve čtvrtek 26., proběhlo první letošní zasedání Zastupitelstva města Lovosice. Schválen byl rozpočet města na rok 2017. Zastupitelstvo aktualizovalo jednací řád zasedání. Dále vzalo na vědomí zápisy z finančního výboru nebo zprávu o činnosti městské policie za minulý rok. Projednáno bylo poslední rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2016.

Důležitou zprávou je, že byla zřízena nová příspěvková organizace města, která bude mít na starosti provozní a technickou správu města. Organizace byla pojmenována Technické služby města Lovosice. Samostatná právní subjektivita umožní mimo jiné zvětšit rozsah prací technických služeb.

Zastupitelstvo také rozšířilo činnost Kulturního střediska Lovoš o činnosti knihovnické a informační centrum.

Jedním z bodů bylo také stanovení nových školských obvodů základních a mateřských škol. Vyhláška byla připravena na základě novelizace školského zákona.

Na příštím jednání budou zastupitelé schvalovat účetní uzávěrku a závěrečný účet města za rok 2016. Plánováno je na 30. března.

Kocánková Ivana

Red

Red