Znovuotevření porodnice v Roudnici

rce porodnice pokojRoudnická nemocnice od srpna obnovuje po roční pauze gynekologicko-porodnické oddělení s novým primářem MUDr. Janem Havlíkem. Otevřeny budou i odborné ambulance.

Městskou a později okresní nemocnici v Roudnici nad Labem založili moudří předkové jako jednu z nejstarších nemocnic v Čechách.
Sloužila obyvatelům širokého okolí bez přerušení do roku 2011, kdy ředitel litoměřické nemocnice oznámil roudnickým, že se mají přichystat na rušení akutní nemocnice a budoucností bude nemocnice následné péče, tedy LDN. Toto předběžné sdělení se jako nejhorší noční můra vyjevilo v průběhu roku 2012 nejprve neoficiálně a v září roku 2012 již do nemocnice přinesla informaci o rušení celé nemocnice celostátní TV.
Bez jediného hodnotícího kritéria kvality péče bylo uskutečněno politické rozhodnutí a celostátně bylo z hodiny na hodinu zrušeno 10 nemocnic. Roudnická z těchto nemocnic byla největší a jediná disponovala provozem akutní péče na všech čtyřech oddělení, RDg, CT, laboratoří, ARO……

Krajská VZP nekomunikovala, senátor Vondra opakoval, že nemocnice je soukromá  a musí se o sebe postarat sama. Postupně odcházeli lékaři z jednotlivých oddělení a odchodem prim. Chocholatého byla ukončena 60 letá činnost porodnice.
V září 2012 si nemocnice sáhla na dno. Stalo se ale několik důležitých věcí a kolo dějin se nakonec obrátilo.
Vše si tedy ještě jednou připomeňme.
1. Zásluhou pana Václava Kejře a mnoha jeho pomocníků vznikla “ Petice za zachování roudnické nemocnice“
2. Nový senátor MUDr. Hassan Mezian organizoval návštěvy vrcholných politiků ČR v Roudnici a postaral se o podporu roudnické petice v příslušném senátním výboru pro projednávání petic za vydatné pomoci senátora za Lounsko a Žatecko Marcela Chládka.
3. Nové krajské zastupitelstvo Ústeckého kraje přijalo usnesení o nutnosti zachování akutní roudnické nemocnice.
4. Starosta Roudnice nad Labem Vladimír Urban se po setkání se zaměstnanci nemocnice postavil na stranu nemocnice a od této chvíle intenzivně pracoval na zachování kompletní roudnické nemocnice. Zajistil podporu všech zastupitelů Roudnice nad Labem a většiny okolních starostů, kteří v Memorandu podpisem zastupovali přes 60 000 občanů.
5. Klíčovým okamžikem byla veliká demonstrace před roudnickou nemocnicí dne 17. 11. 2012. Demonstrace se zúčastnilo mnoho důležitých politiků – např. nový hejtman Oldřich Bubeníček, kandidát na prezidenta ČR pan Jiří Dienstbier, textař, spisovatel a roudnický patriot Dr. Michal Horáček, zpěvák Martin Maxa a téměř všichni regionální politici. Nejdůležitější ale bylo, že se v této klíčové chvíli sešlo před nemocnicí 5 000 obyvatel Podřipska a vyjádřili tak nemocnici svou důležitou podporu.

 

Jednotný názor občanů, který v Roudnici nad Labem není vůbec obvyklý, ukázal, že občané nemocnici chtějí
6. Týden po demonstraci odstoupil tehdejší ředitel VZP MUDr. Horák.
7. V lednu Senát ČR 37 hlasy (nikdo nebyl proti) potrdil vůli o zachování všech čtyř oddělení roudnické nemocnice na dalších 5 let.
8. V únoru 2013 podepsal Ing. Kabátek smlouvu na chirurgii, internu a na dětské oddělení na 1,5 roku.
Nemocnice přijala nové, kvalitní lékaře a tímto článkem děkuje ještě jednou roudnické veřejnosti a bude pokračovat ve zkvalitňování služeb pro obyvatele spádové oblasti nemocnice.

Konkrétně chceme oznámit, že v měsíci srpnu budou fungovat gynekologická ambulance. Jedna na poliklinice a druhá na lůžkovém gynekologicko-porodnickém oddělení. Obě ambulance budou zajišťovat běžnou ambulantní péči a mohou se zde registrovat maminky s termínem porodu září 2013 a na gynekologické zákroky a operace.

Co u nás najdete ? Příjemné, rodinné prostředí i kvalitní lékařskou a ošetřovatelskou péči. Dále předporodní kurzy, školení otců k porodu a laktační poradenství .Tyto kurzy budou zahajeny ve druhé polovině srpna a maminky se na ně mohou přihlásit ve všední den.

Od 8:00 do 12:00 hod. na telefonním čísle 416858317 nebo 416858320. Jsme ochotni uspokojit i zájem o alternativní porody.

Žádáme o toleranci některých drobných nedostatků, které se mohou při zahájení provozu objevit. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Red

Red