Autocross má kvalitní základnu

autor: Pavel Berounský

Přesto, že se již řadu let nekonají  na bývalém závodišti ,, Na oboře“ v Ječovicích Auto klub Ředhošť stále existuje , ba právě naopak vyvíjí záslužnou činnost.Má na starosti v rámci celé republiky středisko mládeže ve věku od 5 do 14let. Letos již po šestnácté se bude konat seriál mistrovství České republiky ve třech kubaturách. Loňských 39 vydaných jezdeckých licencí a letošních 8 závodů mistrovství ČR a 9 Pohárových závodů potvrzuje, že jedna z nejúspěšnějších automobilových disciplín se může pochlubit kvalitní i dostatečně početnou základnou mladých závodníků.

Vedením střediska je pověřen p.Martin Havránek a Auto klub Ředhošť ,má rovněž své zastoupení ve Výkoném Výboru Sportovního svazu OFF-ROAD Autoklubu České republiky kam byl opětovně zvolen p.Berounský. Klubu se již po několik let daří zajistit potřebné finanční zdroje. Jednou z prvních akcí letošního roku – tradiční školení jezdců a soutěžících spojené s vydáváním licencí se uskuteční 16.března ve školícím středisku v Panenském Týnci.

V průběhu roku se uskuteční ještě další školení, kdy těm nejmladším budou předávat své zkušenosti bývalí mistři Evropy v čele s p.Bartošem v tomto sportu a to v rámci tzv.Institute FIA tedy za podpory Mezinárodní automobilové federace protože s tak mladými adepty autocrossového sportu pracuje toto středisko jako jediné v Evropě ba dokonce na světe.

Středisko má své sídlo v obci Mšené lázně a ke své činnosti stále potřebuje další členy,třeba na zajištění dětského dne společně s SDH Ječovice či pro další zajištění činnosti v průběhu sezony.

Hodnocení práce loňského roku proběhlo o Výroční schůzi dne 2.února v restauraci U kapličky od 10 hod.

Red

Red