Labe aréna Ústeckého kraje pořádá atraktivní sportovní akci – Parkour Night

Nuda je možná v Brně (podle názvu známého filmu), ale rozhodně ne ve Štětí. Další atraktivní akci pro děti a mládež připravila Labe aréně Ústeckého kraje na sobotu 15. února 2020 od 14.00 hodin – Parkour Nihgt. Podle francouzského „zakladatele“ moderního parkouru Davida Bella je fyzická část parkouru založená na překonávání všech překážek, které se v cestě vyskytnou, jako kdyby šlo o stav ohrožení. Vyzkoušet si prvky parkouru s profesionály ze skupiny USC Pakrour z Jihlavy má nyní každý včetně možnosti přenocování v Labe aréně. Stačí se registrovat mailové adrese holinkova.k@seznam.cz do 13. února 2020.

„Pochopit filozofii parkouru chce čas, protože si na ni musíte nejdřív zvyknout. Zatímco se snažíte o zvládnutí technik, nepocítíte příliš filozofie. Ale jakmile se dokážete pohybovat svou cestou, začnete zjišťovat, jak parkour mění další věci ve vašem životě a váš přístup k řešení problémů – například v práci – se změní, protože trénujete překonávání překážek. Toto náhlé zjištění se objevuje u různých lidí různě, někdy přijde velmi brzy a někdy velmi pozdě. Nemůžete říct – trvá to dva měsíce, než pochopíte, co je parkour. Teď už neříkám „dělám parkour“, ale „žiju parkour“, protože se stal mou životní filozofií, mou cestou, jak dělat všechno ostatní,“ řekl Andreas Kalteis, rakouský traceur (pozn.: muž provozující parkour)l v dokumentu Parkour Journeys (zdroj: Wikipedie).

Myslím si, že Parkour Night bude jednou z  nej akcí, které letos budeme pořádat v Labe aréně Ústeckého kraje. Nejde totiž jen o atraktivní sport, pohyb, ale i o filozofii. Každý, kdo k nám na tuto akci přijde, se má skutečně na co těšit. Už teď registrujeme velký zájem. Proto by nikdo, kdo si nechce nechat tuto akci ujít, neměl otálet,“ uvedl Michal Kurfirst, ředitel Labe arény Ústeckého kraje.

Parkourový workshop je speciální tím, že si účastníci užijí tělocvičnu s kamarády nejen přes den, ale i v noci. Akce totiž končí až v neděli 16. února 2020 v 11.00 hod. (možnost přespání, spacák a hygienické prostředky s sebou). Kromě parkouru čeká na každého bohatý doprovodný program – například sebeobrana, hry, soutěže, noční hra, kino s popcornem.

Labe aréna Ústeckého kraje je od roku 2015 Národním olympijským centrem vodních sportů, patří mezi hlavní sportovní zařízení Ústeckého kraje a je součástí strategické sportovní infrastruktury pro přípravu státní reprezentace. Každoročně se zde pořádají vrcholné sportovní akce ve veslování, rychlostní kanoistice, koloběhu, dálkovém plavání, gigathlonu, triatlonu, rybolovu, dračích lodích apod.

Labe aréna Račice a Labe aréna Štětí poskytují zázemí pro přípravu veslařské a kanoistické reprezentace, pro výkonnostní sportovce i pro sportovní veřejnost. Vzniká zde regionální tréninkové centrum pro přípravu talentované mládeže, včetně sportovní třídy na střední škole ve Štětí. Labe aréna Ústeckého kraje se prostřednictvím projektů Labské akademie veslování a školní ligy Česko vesluje podílí na rozvoji sportu nejen v Ústeckém kraji. Labe aréna je podporována Ústeckým krajem, který tak prokazuje svoji podporu sportu, zejména sportování dětí a mládeže.

Více informací na www.labearena.cz

Red

Red