Městu Roudnice nad Labem se podařilo uspět se dvěma žádostmi o dotaci z MPSV

Integrovaného operačního programu (IOP). Jedná se o investiční projekty na rekonstrukci objektu Jungmannova č. p. 670 a Sladkovského č. p. 1365.

Oba tyto objekty jsou v majetku města a rekonstrukcí dojde k jejich výraznému zhodnocení. Projekty jsou plně financovány z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu, celková výše dotací dosáhne 22 887 473 Kč. Podíl města je pouze v neuznatelných nákladech – ty dosahují dohromady částky 4 270 478 Kč a budou hrazeny z rozpočtu města.

Na rekonstrukci domu č. p. 670 v Jungmannově ulici (bývalá školní družina I. základní školy) získalo město 11 829 423 Kč. Celkové náklady projektu jsou 14 352 606 Kč. Objekt je v současné době v celkově špatném stavu, přízemí je pravidelně zaplavováno kanalizací. Stavební práce se budou týkat především vlhkostní sanace, úprav interiérů, opravy střechy, technického zařízení budovy apod. Po rekonstrukci zůstane ve stávajících prostorách domu školní družina Základní školy v Jungmannově ulici, zbývající prostory budou využity v souladu s projektem k poskytování sociálních služeb, jako jsou například sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, zázemí pro terénní program.

Druhým úspěšným projektem je rekonstrukce domu Sladkovského č. p. 1365 (budova azylového domu), celkové náklady na rekonstrukci jsou 12 797 431 Kč, město získalo dotaci 11 058 050 Kč. Při rekonstrukci bude mimo jiné vybudována nová kanalizační přípojka, bezbariérový přístup, nové povrchy a sociální zařízení, bude provedena tepelná izolace a izolace proti zemní vlhkosti, oprava komína a stropů, výměna oken a dveří.

Do konce roku 2012 proběhnou všechna nezbytná výběrová řízení, jako například na stavební práce, rekonstrukce by měla být ukončena do června roku 2013.

Na podporu udržitelnosti sociálních služeb poskytovaných po rekonstrukci v Jungmannově 670 a Sladkovského 1365 připravuje sociální odbor městského úřadu žádost o dotaci z program OPLZZ na podporu sociálních služeb a dalších aktivit zaměřených ve prospěch sociálního začleňování. Žádost bude podána ještě v letošním roce.

Mgr. Monika Legnerová,
vedoucí sociálního odboru

Red

Red