Ministři představili v Ústí nad Labem studii vysokorychlostní tratě

Zakládací listiny společného Evropského seskupení pro územní spolupráci v rámci vybudování vysokorychlostní trati Praha – Drážďany podepsali v pátek v Ústí nad Labem zástupci čtyř stran, ministr dopravy ČR Dan Ťok, saský ministr hospodářství, práce a dopravy Martin Dulig, první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák a zástupce regionu Saské Švýcarsko – Východní Krušné hory Haiko Weigel.
Tisková zpráva ze dne 29. dubna 2016

Symbolicky tak na půli cesty mezi Prahou a Drážďany signatáři stvrdili závažnost potřeby vysokorychlostního spojení pro obě dotčené země. „Česká republika musí být propojena se světem a nemůže zůstat izolovaným ostrovem v Evropě,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok. Jak zdůraznil, takto velký projekt potřebuje podporu a záležitost samotné dostavby označil za veřejný zájem. „Projekt je pro nás velkou prioritou a úkolem nás, politiků, je zasadit se o urychlení stavebních procesů. Nesmí se nám stát to, co s dálnicí D8,“ řekl na adresu termínu výstavby vysokorychlostní trati.

Za významnou označil stavbu železničního koridoru i Martin Dulig. „Česká republika je pro Sasko nejdůležitějším partnerem i sousedem,“ uvedl s tím, že právě úzké místo údolí Labe, dnes zatížené vysokou a hlučnou železniční dopravou, si zaslouží speciální krajinářskou a ekologickou ochranu. Připomněl především nutnost zapojit do projektu obyvatele všech dotčených regionů.

První náměstek hejtmana Stanislav Rybák zdůraznil jednomyslný souhlas členů  krajského zastupitelstva. „Ústecký kraj dostojí všech svých závazků,“ dodal k tématu. Důležitost kraje jako orgánu zodpovědného za územní plánování potvrdili i sami projektanti tratě.    

Podporu Evropské unie prezentoval také evropský koordinátor TEN-T koridoru Orient/East-Med Mathieu Grosch, jednání se zúčastnil také poslanec Evropského parlamentu Pavel Telička.

Vysokorychlostní železniční trať by měla spojit Německo s Českou republikou přeshraničním tunelem pod Krušnými horami. Bude sloužit osobní i nákladní dopravě a výrazně zkrátí jízdní dobu mezi Drážďany a Prahou z dnešních víc než dvou hodin na necelou hodinu. V Ústí by mělo být vybudováno nové nádraží poblíž dnešního západního a cesta do Drážďan by měla z krajského města trvat pouze 24 minut. Zprovoznění vysokorychlostní tratě nelze předpokládat dřív, než po roce 2030.

web1
Zleva při podpisu zakládací listiny: Haiko Weigel, Martin Dulig, Dan Ťok a Stanislav Rybák

web2
Ministři se setkali v ústecké restauraci se symbolickým výhledem na železniční trať

web4

Ministři přijeli do Ústí nad Labem vlakem

web5
Z nádraží se přesunuli na lanovku

web6

Signatáři Evropského seskupení pro územní spolupráci na tiskové konferenci

Red

Red