Opravy kulturních památek v lovosickém regionu v roce 2013

 

 

Pro rok 2013 byla pro město Lovosice jako obec s rozšířenou působností přidělena ministerstvem kultury státní finanční podpora na obnovu kulturních památek v jeho správním území ve výši 460.000,- Kč.4B62FC729E1690CB58DF0100Do stanoveného termínu bylo přijato celkem osm žádostí o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky. Dle zpracované koncepce podpory památkového fondu ve správním území města Lovosice, která stanovuje mimo jiné způsob pro výběr akcí pro poskytnutí příspěvku a výši podílu vlastníka dle typu jeho památkového objektu, bylo v roce 2013 realizováno 5 akcí.

V roce 2013 bylo provedeno restaurování sochy sv. Barbory před kostelem sv. Václava v Dlažkovicích restaurátorem Mgr. Martinem Širokým akademickým sochařem a restarátorem (celkové náklady 138 tisíc, příspěvek 100.000,- Kč). V Libochovicích byla opravena v roce 2012 část fasády domu čp. 216 na náměstí 5. května (příspěvek 98.000,- Kč) a v roce 2013 bylo v opravě fasády pokračováno (celkové náklady II. etapy 255.527,- Kč, dotace 100.000,- Kč). V Milešově byla restaurována socha sv Prokopa restaurátorkou MgA. Terezou Korbelovou (celkové náklady 189.150,- Kč, příspěvek 100.000,- Kč). V Lovosicích byla provedena rekonstrukce pláště domu Osvoboditelů čp. 201 v areálu zámku čp. 1 (celkové náklady 1.540.000,- Kč, grant 100.000,- Kč). V obci Solany byl restaurován hlavní oltář v interiéru kostela sv. Martina restaurátorem Martinem Zmeškalem (celkové náklady činily 108.000,- Kč, příspěvek 60.000,- Kč).

Veškeré práce proběhly pod dozorem zástupců státní památkové péče Městského úřadu Lovosice a Národního památkového ústavu Ústí n/L. Výše uvedené akce byly ve stanoveném termínu řádně dokončeny a ministerstvu kultury vyúčtovány“, uvedl Paťcha Robert, památková péče MěÚ Lovosice. Pro rok 2014 činí rozpis finanční podpory od Ministerstva kultury ČR pro ORP Lovosice částku 619 000,- Kč. /hz/

Foto: Kostel sv. Martina v Solanech

Red

Red