Roudnice – Kino znovuožívá a připraveny jsou první akce

sokol kino roudniceTa první se bude konat 9.dubna 2014 od 19,00 hod. Kdy v sále kina Sokol uvede svoji hru ,,Všechno není košér“  Rádobydivadlo Klapý.

Vstupné na tuto akci je 80,- Kč.Lístky je možno zakoupit již nyní a to v kanceláři na Tyršově stadionu,v knihkupectví Rotunda na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem, nebo přímo v Městském informačním centru v Roudnici nad Labem.

 

IMG_0619

Druhá akce se uskuteční 15.dubna 2014, kdy v sále kina SOKOL vystoupí populární bavič  p. Vladimír Hron se svým pořadem Abeceda Hvězd.

Pořad začíná v 19,00 hod. a opět lísky si mohou zakoupit v kanceláři na Tyršově stadionu,v knihkupectví Rotunda na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem, nebo přímo v Městském informačním centru v Roudnici nad Labem.

kino roudnice

 

MIS video reportáž o kinu zde

Kino Sokol

zdroj článku a fotografií: www.podripsko.cz

Původní myšlenka vybudovat kinosál byla spojena se záměrem Tělocvičné jednoty Sokol získat stabilní zdroj příjmů pro výstavbu tělocvičny. Valná hromada jednoty se ke stavbě rozhodla v lednu 1927 po získání biografi cké koncese. Nabídková řízení na práce, spojené se stavbou, byla omezena pouze na členy a příznivce jednoty, mimo práci železobetonářskou, asfaltérskou, ústřední topení a vlysové podlahy, které byl zadány podnikatelům z Prahy. Zednické a nádenické práce byly zadány fi rmě Hádl a Hájek stavitelé v Roudnici n. L. Stavět se začalo v polovině července 1927 podle projektové dokumentace jednoho z průkopníků české moderní architektury, žáka prof. Jana Kotěry, akad. arch. Kamila Roškota. Osvícenost tehdejších Sokolů tím zapříčinila, že se dnešní Roudnice n. L. může pyšnit naprosto ojedinělou, slohově čistou, funkcionalistickou stavbou. Kamil Roškot pojal vnitřní dispozice velmi účelně. Širokým hlavním vchodem se vchází do foyeru se dvěma pokladnami a dále do předsálí, které pravoúhle ústí do podélných prostor kolem sálu, ve kterých jsou umístěny šatny a kancelář. Samotný sál je zkosený směrem k pódiu o dvaceti řadách s kapacitou 400 míst k sezení. Exteriér přiznává vnitřní funkci stavby. Fasádu tvoří bílé neomítnuté pískové cihly z Lázní Poděbrad. Budova byla slavnostně otevřena dne 25. prosince 1927 během velmi slavnostního matiné za účasti operního pěvce Nováka a zpěváckého spolku Hlahol. Jako první fi lm byl promítán snímek nazvaný „Letem sokolským světem“. Celkový náklad na stavbu kina byl 927,819 Kč i s vnitřním zařízením. Řešení celé stavby bylo jednoduché, prosté, ale monumentální, vnitřní rozdělení účelné a přehledné. V srpnu 1945 bylo kino znárodněno a přiděleno správě státních kin v ministerstvu informací. Dne 2. června 1946 byla odhalena pamětní deska se 37 jmény zahynuvších roudnických Sokolů, která zaplnila celou čelní stěnu foyeru. V 50. letech po zrušení Sokola bylo kino vymazáním prvního a posledního písmene úsporně přejmenováno na kino OKO a od roku 1960 neslo název 9. května. Pamětní deska zahynuvších Sokolů byla v 50. letech odstraněna a přemístěna na Tyršův stadion, ale v roce 1968 se vrátila na své původní místo. Přestavba a renovace kina proběhla v 2. polovině 50. let.

Stadion a kino byly vybudovány za ohromného nadšení, obětavosti členů i nečlenů a díky štědrosti příznivců, ústavů a stolních společností.

Na budovu kina měla navazovat budova tělocvičny. Projekt existoval již v roce 1928 a v roce 1947 byl vypracován nový. Bohužel ke stavbě monumentální 117 metrů dlouhé dvoupatrové budovy již nikdy nedošlo.

Kino bylo Tělocvičné jednotě Sokol navráceno s celým majetkem Krajským soudem v Ústí nad Labem pod j. č. 10393/91/21-20, rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. července 1993.

První vlastní sokolovna Sokola v Roudnici n. L. – dnes budova ZUŠ

1. První vlastní sokolovna Sokola v Roudnici n. L. – dnes budova ZUŠ

Původní návrh sokolovny a stadionu

2. Původní návrh sokolovny a stadionu architektů Fr. Strnada a Kamila Roškota z Prahy.

Staveniště stadionu pohledem z dnešní třídy T. G. Masaryka

3. Staveniště stadionu pohledem z dnešní třídy T. G. Masaryka

Zajímavostí tohoto pohledu jsou budovy za budoucím stadionem. Jedná se o budovy okresní nemocnice, které v tomto místě stojí dodnes- vpravo pavilon chirurgie, hned vedle pavilon gynekologie a porodnice. Okresní nemocnici postavil v r. 1895 ing. Dr. Alois O. Samohrd.

Stadion dnes pohledem od třídy T. G. Masaryka

4. Stadion dnes pohledem od třídy T. G. Masaryka

Míchání betonu pro opěrné zdi tribun

5. Míchání betonu pro opěrné zdi tribun

Práce s úpravou sedadel na tribunách

6. Práce s úpravou sedadel na tribunách

Pohled na Tyršův stadion dnes

7. Pohled na Tyršův stadion dnes

Pamětní deska v kině Sokol- zahynuvší členové Sokola Roudnice n. L. v l. 1939 - 1945

8. Pamětní deska v kině Sokol- zahynuvší členové Sokola Roudnice n. L. v l. 1939- 1945

Kino Sokol dnes

9. Kino Sokol dnes

Projekt nerealizované tělocvičny

10. Projekt nerealizované tělocvičny

Red

Red