Vybudovat místo pro přecházení bude trvat 10 týdnů

LOVOSICE – Přes silnici I/30 u benzinové stanice vznikne do deseti týdnů místo pro přecházení s chodníkem a veřejným osvětlením. Staveniště bylo 24. května předáno zhotoviteli.

Projektová příprava akce, která má přispět především k zvýšení bezpečnosti chodců, byla započata již v minulém volebním období. „Vznik místa pro přecházení od samého začátku provázela celá řada komplikací a překážek. Nejprve tomu bránil silný provoz mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi. Po otevření dálnice se nám poprvé naskytla možnost místo vybudovat a tehdy bylo zadáno vypracování projektové dokumentace. Projektant ovšem musel dokumentaci několikrát předělávat podle požadavků všech dotčených orgánů. Z původně plánovaného přechodu postupem času vzniklo místo pro přecházení a dále bylo doplněno o veřejné osvětlení a chodníky. Z původního poměrně jednoduchého plánu se postupně vyvinula složitá akce, která byla posuzována z různých bezpečnostních hledisek všemi možnými institucemi. Nicméně se podařilo a již v červenci se konečně dočkáme,“ popsal vznik projektu starosta města Milan Dian.

Součástí místa pro přecházení bude jeho nasvětlení stožáry VO, svislé a vodorovné dopravní značení a vybudování navazujících chodníků směrem k lesoparku Osmička a k sídlišti v místě dnes vyšlapané pěšiny. V místech kolem přístupových chodníků bude kolem obrubníků vysázen nový trávník. Před stavbou je nutné provést přemístění nebo odstranění kamenů, které se nacházejí v místě plánovaných chodníkových ploch. Nedaleko pozemku, kde místo pro přecházení vznikne, je umístěno betonové svodidlo, jehož poloha bude před dokončením stavby upravena tak, aby plynule navazovalo na betonové obrubníky, které vymezují šířku jízdního pruhu. Poslední betonové svodidlo bude náběhové tak, aby výškově navázalo na nový betonový obrubník ohraničující silnici I/30.

Poměrně dlouhou dobu si vyžádala také příprava dopravně inženýrských opatření tzv. DIO. „Příprava DIO trvala několik týdnů a to hlavně proto, aby byl provoz na silnici bezpečně a hladce řízen. K uzavření komunikace dojde po částech a to vždy v jednom jízdním pruhu,“ uvedl starosta města s tím, že práce započnou nejprve v prostoru vyšlapané pěšiny směrem k sídlišti a k omezení provozu dojde v druhé polovině června.

Zhotovitelem zakázky se stala společnost SaM silnice a mosty Děčín, a.s., která vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 1 600 000,- Kč (včetně DPH).

Red

Red